پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X
حجت بااحمدی
مهندس حجت بااحمدی
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی شوشتر
سمت هاوتخصص ها
  • 1 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی شوشتر
  • 2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 36224242

شماره دفتر معاونت: (+98) - 061- 36228596

پست الکترونیک: shoushtarums@chmail.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - بلوار شهید شرافت - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

/body>