پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X
احمد جرنگ
احمد جرنگ
رئیس اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی
   سمت ها و تخصص ها
  • 1 رئیس اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی
  • 2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  
اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 36219206

شماره دفتر معاونت: (+98) - 061- 36228596

پست الکترونیک: mail@shoushtarums.ac.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - میدان هفده شهریور - بلوار شهید شرافت - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

/body>