پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X
مهندس رضا رجبی
هما مرادی
رئیس اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی
معرفی

 

 
 
سمت هاوتخصص ها
  • 1 لیسانس مدیریت دولتی
  • 2  مسئول کارگزینی از سال 1382 تا 1384
  • 3  مسئول امور عمومی از سال 1384 تا 1390
  • 4  مدیر توسعه سرمایه انسانی از سال 1390 تا کنون
  •  
  •  
  •  
اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 36224242

شماره دفتر معاونت: (+98) - 061- 36228596

پست الکترونیک: shoushtarums@chmail.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - بلوار شهید شرافت - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort