پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X
احمد جرنگ
حمید علی پور
رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
سوابق و تخصص ها
 • 1  کارشناس ارشد حسابداری
 • 2 تکنسین فوریت های پزشکی 85-91  
 • 3  مسئول حقوق و دستمزد بیمارستان خاتم الانبیا92-94
 • 4  کارشناس حسابداری پرسنلی درامد و تامین اعتبار 95-97
 • 5  رئیس دبیرخانه هیات امنا و مشاور رئیس دانشکده98-99
عناوین و فعالیت های اجتماعی
 • 1  مربی تیم دانشجویان و پرسنل دانشکده علوم پزشکی شوشتر
 • 2 مربی تیم فوتبال و فوتسال دانشجویان و پرسنل دانشگاه آزاد شوشتر  
 • 3  مربی فوتسال دانشجویان استان خوزستان
 • 4  مربی سپک تاکرای شهرستان شوشتر و استان خوزستان
 • 5  مربی فوتوالی استان خوزستان
 • 5  مربی تیم ملی فوتوالی کشور
اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 36219206

شماره دفتر معاونت: (+98) - 061- 36228596

پست الکترونیک: mail@shoushtarums.ac.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - میدان هفده شهریور - بلوار شهید شرافت - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

/body>