پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X
مهندس غلامرضا ابراهیمی
مهندس غلامرضا ابراهیمی
رئیس اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی
 
سمت هاوتخصص ها
  • 1 کارشناس بهداشت حرفه ای
  • 2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  • 3 کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای از 75 تا 85
  • 4 مسئول طرح های عمرانی شبکه بهداشت شوشتر از 85 تا 92
  • 5 مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشکده از 92 تاکنون
اطلاعات تماس

شماره مرکز: (+98) - 061- 36224242

شماره دفتر معاونت: (+98) - 061- 36228596

پست الکترونیک: shoushtarums@chmail.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - بلوار شهید شرافت - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

/body>