پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X

غلامرضا دانشگر

مسئول امور بازنشستگی

سعید بساک

کارشناس نقل و انتقالات

خدیجه بهارزاده

آموزش و توانمند سازی کارکنان

مریم کایدانی

طرح و استخدام

محمد اکبری

کارگزین هیات علمی

   
   
   

 

/body>