پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

X

تشکیل کارگروه مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مصطفی رسولی| | --> | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

کارگروه مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر با ابلاغ ریاست این دانشکده شروع به کار کرد. 

 

در عصر حاضر به جریان اندختن نظام مند دانش بر کل فعالیت سازمان و به طور خاص بر کار کل اعضا و کارکنان آن تاثیر می گذارد و باعث اثربخشی ، کارایی و بهره وری سازمان می شود .

 

در این راستا و به استناد بند 16 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر  دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کار گیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات این کارگروه تشکیل شد

 

 

 


مطالب مرتبط

Sort by:
/body>